Thuisbioscoop

Een thuisbioscoop of cinema gaat verder dan het aanschaffen van een surround set en een beamer. Een échte thuisbioscoop is voorzien van geluidsisolatie, maar ook van ventilatie, bekabeling, verlichting, speakers, versterking, airco en een passende inrichting.

Wij hebben veel ervaring met het bouwen van home cinema’s en kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuzes. Met complete thuisbioscooppakketten maken wij de keuze voor u al makkelijker. Voor nieuw te ontwerpen thuisbioscopen gaan we uit van akoestische metingen en berekeningen. Zo zorgen we het geluid in uw home cinema net zo is als in een echte bioscoop.

Wat is er belangrijk bij het bouwen van een thuisbioscoop?

De kamer waarin we de thuisbioscoop bouwen, is de belangrijkste randvoorwaarde voor optimale beleving. Door de ruimte wordt voor 60% bepaalt of wij van de film gaan genieten of niet. Lage frequenties en kleine details in de hoge tonen zijn alleen hoorbaar wanneer de ruimte akoestisch is behandeld.

Waarom een akoestische behandeling van uw thuisbioscoop?

Een akoestisch correct ingerichte thuisbioscoop zorgt voor een getrouwe geluidsreproductie. Als wij een thuisbioscoop inrichten dan houden wij hier continu rekening mee. We stemmen daarom de productie, de weergave uit de speaker en de akoestiek in de ruimte zo op elkaar af dat het geluid van uw film klinkt zoals bedoeld is door de filmmakers.

Hoe bepalen wij wat er aan akoestisch materiaal in een cinema gebruikt moet worden?

We bepalen de benodigde apparatuur met een akoestische meting en op basis van onze ervaring en kennis. Tijdens een akoestische meting wordt er een ‘sweep’ uit een speaker door de ruimte gestuurd. Deze sweep wordt door een microfoon en een geluidskaart in een computer geregistreerd. We destilleren vervolgens allerlei informatie over de akoestiek in uw home cinema uit deze sweep.

We sturen de sweep vanuit elke speaker in uw home cinema. Het is dus belangrijk om te weten welk audio format er gekozen wordt. Tegenwoordig zijn er naast de bekende 5.1 en 7.1 set ups ook de 3D formats Dolby Atmos, Auro 3D en DTS-X. Met soms wel 17 speakers op oorhoogte en in het plafond is het duidelijk dat een dergelijke meting veel tijd in beslag neemt.

Om de resultaten van de akoestische meting goed te kunnen interpreteren is het ook nodig de ruimte qua maten goed in kaart te brengen. Net als de positie van speaker(s) en microfoon tijdens de meting.

Naast het uitvoeren van de meting zal onze engineer ook een rondje lopen in de ruimte en op basis van getraind gehoor en handklappen flutter echo’s en andere resonanties lokaliseren. Ook deze informatie wordt gedocumenteerd en verwerkt in het meetrapport.

Wat willen we, op akoestisch vlak, van een home cinema weten?

Wat we uit een akoestische meting willen halen is het volgende.

Galmtijd

De galmtijd is de tijd die het geluid in de ruimte nodig heeft om 60dB in kracht af te nemen. Wij meten dit op terts niveau waardoor er een goed beeld wordt gecreëerd hoe het gehele hoorbare spectrum in de ruimte nagalmt. De curve die deze grafiek moet volgen is per ruimte afhankelijk van de doelstelling. Deze grafieken heten RT60, RT30 of RT20 metingen afhankelijk van de headroom die mogelijk is in de ruimte. De keuze in het bepalen van een ideale galmtijd heeft te maken met het ruimte volume en de doelstelling daarvan. Men kan dus nooit over “de ideale galmtijd in een ruimte” spreken maar wel over “de ideale galmtijd in deze ruimte”

Reflecties

meten wij met een impuls response meting. Hierbij meten we naast het directe signaal ook alle reflecties in de ruimte die op de luisterpositie aankomen. Bij deze meting is het dus belangrijk om de speaker op de beoogde speaker positie te plaatsen en de microfoon op de luisterpositie.

Geluidsdistributie

Dit is afhankelijk van de ruimte dimensies. De lengte, breedte en hoogte verhouding van een ruimte zorgen voor opbouwfrequenties die dominant in de ruimte aanwezig zullen zijn. Een goede geluidsdistributie zorgt voor een aangenaam luisterplezier zonder voorkeurspositie. Deze ratio’s zijn uit te rekenen aan de hand van de lengte, breedte en hoogte van een ruimte en worden aangegeven in axiale, tangentiale en oblique modi, die in deze volgorde, elk half zo krachtig zijn als hun voorganger.

Uitdovingen

Uitdovingen zijn een enorm probleem bij het luisteren naar muziek. Correcte speaker plaatsing, het behandelen of voorkomen van reflecties, correcte geluidsdistributie en dus ruimteakoestiek in het algemeen zorgen ervoor dat het gehele hoorbare geluidsspectrum in de ruimte hoorbaar is. In een frequentie response meting is te zien of er uitdovingen op de luisterpositie zijn.

Staande golven

Frequenties die in een ruimte blijven ‘staan’ noemen we staande golven. Deze staande golven zorgen voor een onvoorspelbaar laag frequent geluid in de ruimte die op 1 positie wel en op een andere niet hoorbaar is. Deze uitdovingen en opbouwen zijn uit te lezen in een waterfall plot. Bass management zorgt voor een goede weergave van lage frequenties in een ruimte en is dus erg belangrijk bij het luisteren naar muziek.

Flutter echo’s

Snel repeterende echo’s die opbouwen tussen twee parallelle vlakken noemen we flutter echo’s. Dit fenomeen is voor een getraind oor eenvoudig te lokaliseren door tussen de vlakken te gaan staan en 1 maal hard in de handen te klappen. In de impuls response zijn deze echo’s uit te lezen.

Optimale beleving

Samengevat, als aan alle bovenstaande randvoorwaarden is voldaan klinkt de ruimte waarin de thuisbioscoop is gerealiseerd indrukwekkend. Wanneer men de ruimte niet akoestisch behandelt, is de beleving dus veel minder en de investering in vaak dure apparatuur een teleurstelling. Wilt u ook eens een film beleven in een correct ingerichte home cinema? Maak dan een afspraak voor een ongekende ervaring in onze showroom!