Studio ontwerp

Het ontwerpen van een goed klinkende geluidsstudio is veelomvattend. Afhankelijk van de doelstelling die u voor uw studio ontwerp heeft, bepalen we samen met u de volgende ontwerp-specificaties:

  • Isolatiewaarde; om de ruimte stil te krijgen
  • Formaat en akoestiek; om de ruimte optimaal te laten klinken
  • Klimaatbeheersing; zodat de werkplek goed geconditioneerd is.
  • Vormgeving en ergonomie

Wanneer deze specificaties goed op elkaar zijn afgestemd, dan zal de studio het beste klinken. En dan kunt u er uren in doorbrengen!

Meten is weten

Bij Mutrox pakken we het studio ontwerp gecalculeerd aan. Door middel van een roomratioberekening bepalen we eerst de juiste verhoudingen voor de ruimte en het doel dat u met de ruimte heeft. Vervolgens brengen we de reflectievlakken in kaart en bepalen we de meest ideale zichtlijnen en de positie van de speakers. Tot slot ontdekken we met een simulatieprogramma de ‘drukpunten’ van de laagopbouw in de ruimte zodat we de perfecte studio bouwen voor u.

Akoestisch plan

Na het vaststellen van eerdergenoemde punten gaan we aan de slag met een akoestisch plan. Het plan voor de studio akoestiek is de basis voor de gewenste galm tijd die we samen met u vastleggen. In het plan nemen we ook de mate van absorptie van de materialen op. Daarnaast nemen we het meubilair en de apparatuur mee in het akoestisch plan aangezien deze (grote) invloed op de akoestiek in uw muziekstudio hebben.

3D Studio ontwerp

In het ontwerptraject werken we samen met u om zo goed mogelijk op uw wensen en eisen aan te kunnen sluiten. Het studio ontwerp tonen we u dan ook in 3D, zodat goed zichtbaar wordt hoe de ruimte er daadwerkelijk uit gaat zien.

Studio ontwerp door Mutrox

Wilt u een studio laten bouwen? Neem dan vrijblijvend contact op met Mutrox voor een adviesgesprek en eventueel al meteen een roomratio berekening zodat we een studio ontwerp voor u kunnen maken.