Business Acoustics

Akoestiek is een hot item in de moderne bedrijfsvoering. Ongemerkt hebben wij er allemaal mee te maken maar doen we er nog te weinig mee. Dat resulteert vaak in slechte spraakverstaanbaarheid op de werkplek en daarmee tot meer ziekteverzuim. Om deze reden is de Arbo bezig met het controleren van werkplekken op geluidsoverlast en spraakverstaanbaarheid.

Voor de hand liggende situaties zijn bijvoorbeeld fabriekshallen waar zware machines enorme geluidsdruk produceren en iedereen gehoorbescherming draagt. Dit zijn inderdaad ongezonde werkplekken waar geluidsisolatie en akoestiek dienst kunnen doen om dit te verbeteren. Maar juist ook kantoortuinen die een zeer open structuur hebben vragen om akoestische aandacht. Wanneer er meerdere mensen aan de telefoon zitten zal een gesprek slecht hoorbaar zijn. Ook de concentratie in het gesprek is minder omdat het gesprek naast u ook half kunt volgen. Het resultaat laat zich raden, onvolledige klant informatie en een knallende hoofdpijn aan het einde van de dag.

Oplossingen als plafond akoestiek kunnen in een dergelijke kantoortuin-situatie plaatselijk al enorm helpen. Of onopvallende werkplek akoestiek door middel van akoestische schermen die gemakkelijk verrijdbaar en aan het interieur aan te passen zijn. Ook voor de hand liggende zaken als vloerakoestiek door middel van akoestisch tapijt en wand akoestiek door middel van viltbehang of een akoestische moswand dragen bij aan sfeer en spraakverstaanbaarheid op de werkplek. Maar er is nog meer mogelijk. Door akoestische accessoires aan het interieur toe te voegen verbetert niet alleen de spraakverstaanbaarheid meer ook de gehele sfeer in het kantoor. Lampen, vazen, bloembakken, schilderijen en vele ander accessoires kunnen hier uitkomst bieden.

Wanneer er sprake is van geluidsoverlast door overspraak dan is het monteren van akoestische panelen niet toereikend. Vloer isolatie door middel van ontkoppelingsplaten zorgt ervoor dat trillings- en contactgeluid worden verminderd. Met wand en plafond isolatie door massaplaten en ontkoppelingsmodules worden zeer hoge isolatiewaardes behaald waardoor belangrijke en wellicht vertrouwelijke gesprekken niet in de andere ruimtes gehoord kunnen worden. Beperkingen in glas, ramen en deuren zijn er niet. Alle elementen die in het concept worden gebruikt zijn van gelijkwaardige isolatiewaarde. Zo kan ventilatie een zwakke schakel zijn bij geluidsisolatie. Mutrox biedt daarom ook hierbij maatwerk oplossingen door voor elke benodigde isolatiewaarde een demper te ontwerpen. Klimaatbeheersing en airconditioning sluiten hier naadloos bij aan zodat u in alle rust uw conference call of vergadering in een prettig klimaat en in een akoestisch optimale omgeving kunt voeren.

Wanneer er behoefte is aan een stille, rustige en prettig werkplek waar geconcentreerd gewerkt kan worden komt Mutrox met een passende oplossing. Oplossingen gebaseerd op meetresultaten en gefundeerd door berekeningen maar met feilloos gevoel voor design en toepassing in de situatie. Ieder project vraagt immers om een eigen professionele aanpak. Of het om een kantoor, bedrijfshal, zwembad of restaurant gaat, Mutrox werkt altijd vanuit haar missie om door geluidbeheersing iedereen een passende akoestische omgeving te bieden.