Immissiemeting

Een immissiemeting of overspraakmeting is belangrijk om in kaart te brengen hoeveel ´last´ u van de buren heeft, of hoeveel de buren ‘last’ van u hebben. Met de resultaten van deze meting krijgt u inzicht in de benodigde geluidsisolatie van uw ruimte.

De immissiemeting bestaat uit een rapport van de huidige situatie en een uitgebreid verslag van de meting.
In deze meting wordt met een ruisbron in de ‘zendruimte’ een signaal (roze ruis) afgegeven die in de ‘ontvangstruimte’ wordt geregistreerd. We werken voor deze meting met een zeer gevoelig meetinstrument, dat gecertificeerd en gekalibreerd is volgens de daarvoor geldende NEN-normen. Nadat de akoestisch waardes van beide ruimtes in deze berekeningen zijn verwerkt, is precies bekend hoeveel immissie er op welke frequentie is.

De duur van een meting is tussen de 1 en 3 uur, afhankelijk van de complexiteit van de ruimtes en het niveau van rapportage. Bij meerdere ruimtes op één locatie spreken we een projectprijs af gebaseerd op de hoeveelheid ruimtes en het aantal rapportages. Een rapportage ontvangt u gemiddeld binnen een week waarna wij contact met u opnemen om de plannen te bespreken.

Prijzen

Meting beknopt rapport €
Meting uitgebreid rapport €