Studio ontwerp

Het ontwerpen van een goed klinkende studio is veel omvattend. Na het bepalen van de doelstelling voor de ruimte moet er worden gekeken naar zaken als isolatiewaarde, om de ruimte stil te krijgen, formaat en akoestiek, om de ruimte optimaal te laten klinken en klimaat beheersing, zodat de werkplek goed geconditioneerd is. Ook vormgeving en ergonomie worden bepaald en geoptimaliseerd. Wanneer deze randvoorwaarden goed op elkaar zijn afgestemd zal de ruimte optimaal klinken en kunt u er, onvermoeibaar, uren in doorbrengen.

Meten is weten
Bij Mutrox pakken wij het ontwerpen van een studio gecalculeerd aan. Door middel van een roomratioberekening bepalen wij eerst de juiste verhoudingen voor de ruimte en bijbehorende doelstelling. Vervolgens brengen we de reflectievlakken in kaart en bepalen we de meest ideale zichtlijnen en speaker positie. In het ontwerp traject werken we samen met u om zo goed mogelijk op uw wensen en eisen aan te kunnen sluiten.

De Mutrox ontwerpers denken mee in vormgeving, sfeer en kleur zonder het akoestische aspect hierbij uit het oog te verliezen. In het ontwerp traject worden de tekeningen in 3D-renders omgezet zodat goed zichtbaar wordt hoe de ruimte er uit gaat zien. Met een simulatie programma maken wij de ‘drukpunten’ van laagopbouw in de ruimte zichtbaar en is het in die fase al duidelijk waar bepaalde probleemfrequenties moeten worden aangepakt.

Akoestisch plan
Met de kennis van absorptie coëfficiënten van de te gebruiken materialen kan er een galmtijd worden berekend waarop een akoestisch plan wordt gemaakt. Hiermee kan de uiteindelijke, door de klant gewenste, galmtijd worden gecreëerd. Randvoorwaarden als meubilair en apparatuur nemen wij in het akoestisch plan mee. Omdat Mutrox zelf hoogwaardig meubilair fabriceert worden de gedetailleerde meubeltekeningen direct in het studio ontwerp opgenomen en maken daardoor onderdeel uit van de akoestische berekening van de ruimte.